Những dấu hiệu báo động ở trẻ dưới tuổi đi học (Dưới 5)

Những dấu hiệu báo động ở trẻ dưới tuổi đi học (Dưới 5) Chậm hoặc không nói Không tiếp xúc mắt, không ý thức về người khác Không đáp ứng với nét mặt/cảm giác của người khác Không chơi giả bộ, ít hoặc không tưởng tượng Không quan tâm hoặc chơi gần những trẻ cùng […]