Năm loại nhu cầu của trẻ là: Thể chất, Cảm xúc, Tâm linh, Tâm trí và Xã hội.

 • Thể chất: loại nhu cầu này bao gồm nhu cầu vật chất như thức ăn, nhà ở, quần áo, đồng phục ở trường, chi phí chăm sóc sức khỏe,v.v..(đa số những nhu cầu kinh tế của trẻ em trùng lắp với nhu cầu giáo dục, ví dụ:nhu cầu thông tin về vệ sinh, chế độ ăn, cách chế biến thức ăn, quyết định về chăm sóc sức khỏe và những kỹ năng khác).
 • Cảm xúc: Loại nhu cầu này bao gồm nhu cầu yêu thương, an toàn, động viên, khuyến khích, chăm sóc, tự tin, tự trọng, tin tưởng , hướng dẫn, hiểu biết,v.v.. Trẻ em cần được lắng nghe và học cách biểu lộ cảm xúc một cách thích hợp. Trẻ cần được hỗ trợ trong hoàn cảnh khó khăn, mất người thân, lạm dụng tình dục,v.v..
 • Tâm trí: bao gồm 3 khía cạnh:
 1. Giáo dục chính thức(đến trường)
 2. Giáo dục không chính thức(cơ hội hiểu biết qua quan sát)
 3. Kỹ năng tổng quát(kỹ năng sống, kiến thức tổng quát)
 • Xã hội: các nhu cầu chủ yếu cho sự hội nhập cộng đồng mà không cảm thấy bị phân biệt đối xử hoặc khác biệt, phát triển tình bạn hữu, chấp nhận, nhân thân, được bạn đồng lứa nhìn nhận và cơ hội tương tác xã hội.
 • Tâm linh: trẻ cần có niềm tin để giúp trẻ phát triển hy vọng cho tương lai. Nhu cầu này cũng hỗ trợ sự nối kết với cha mẹ đã qua đời và tổ tiên. Trẻ cũng cần phát triển sự tin tưởng và an toàn trong cuộc sống. Điều đó giúp trẻ sống trong hy vọng, can đảm và bền chí.

Nhóm nhu cầu nào được thấy dễ nhất?

Dễ xác định nhất là nhu cầu thể chất vì chúng ta có thể “thấy” và “đếm” được và dễ được nói đến.Những nhu cầu “không nhìn thấy được”  cũng quan trọng nhưng khó đo lường hơn.

Trẻ cần mọi nhu cầu, được gọi là chăm sóc TOÀN DIỆN. Ai có thể cung cấp sự chăm sóc TOÀN DIỆN cho trẻ?

Trong đa phần trường hợp, đó là gia đình hạt nhân và gia đình mở rộng, cung cấp sự nâng đỡ tâm lý xã hội cho trẻ. Tuy nhiên những nguồn lực này bị cạn kiệt do HIV/AIDS. Vì thế cả cộng đồng đều có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của trẻ. Một cách thực tế, gia đình, bạn bè, chính quyền, các tổ chức, cộng đồng có thể cung cấp sự chăm sóc toàn diện cho trẻ.

 • Can thiệp an sinh xã hội giúp trẻ có nơi ở và bảo vệ Quyền của trẻ em.
 • Trường học giúp sự giáo dục chính thức của trẻ
 • Tổ chức tôn giáo hướng dẫn tâm linh và nâng đỡ bác ái, hỗ trợ y tế và giáo dục
 • Chính quyền có trách nhiệm ban hành luật bảo vệ trẻ em
 • Người lớn tuổi trong cộng đồng có thể giúp trẻ qua việc kể truyện và cho trẻ tham gia vào các sinh hoạt văn hóa. Họ cũng giúp trẻ tự xác định nhân thân qua dữ kiện lịch sử. Trường học và những câu lạc bộ cộng đồng có thể khuyến khích trẻ chơi và giải trí.

Mô hỉnh dưới đây  minh họa những người trong đời sống của trẻ , có thể đáp ứng nhu cầu của trẻ.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *