Dễ bị tổn thương là gì?

Người dễ bị tổn thương là người dễ bị chấn thương thể chất hoặc cảm xúc, có khả năng bị xúc phạm.

Điều gì làm trẻ dễ bị tổn thương?

Không được chăm sóc, nghèo nàn, không đủ thức ăn, quần áo, nhà ở, bị chấn thương, bệnh, lạm dụng,v.v..

Một số lý do gây tổn thương như sau:

Thiếu tình thương và chăm sóc của người lớn
  • Thiếu tình thương có thể dẫn đến những vấn đề phát triển và gây đau khổ, thiếu sự bảo vệ đối với nguy hại, thiếu những nhu cầu cơ bản như thức ăn, nhà ở, học vấn, thiếu hướng dẫn và giáo dục xã hội.
Thiếu nguồn lực và nhu cầu cơ bản
  • Tác dụng trực tiếp: suy dinh dưỡng, đói, sức khỏe kém, lạnh, không đủ quần áo, không được đi học, không nhà, không điện…
  • Tác dụng gián tiếp trên sự tổn thương: không được giáo dục, cô lập xã hội, làm việc không phù hợp, mại dâm, đau khổ, lạm dụng xì ke và rượu do thiếu giám sát và để tìm cách giải sầu.
Chịu trách nhiệm sớm
  • Phải tìm việc làm để sống cho bản thân và anh chị em, hoặc bị ép làm việc. Đóng vai trò người lớn trong nhà, bỏ học và lớn lên trong môi trường không an toàn.
Phân biệt đối xử Đặc biệt đối với trẻ bị AIDS trong trường và trong cộng đồng

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *