Quyền Liên Quan Là Gì?

Quyền Liên Quan Là Gì?

Quyền liên quan là Tên gọi đến quyền tác giả đã phần nào cho thấy rằng, quyền liên quan và quyền tác giả có sự gần gũi nhất định, thể hiện ở một số đặc điểm chung phân biệt chúng với nhóm quyền sở hữu công nghiệp. Đó là tính chất sáng tạo, tính nguyên gốc của đối tượng được bảo hộ, tính tự động của cơ chế xác lập sự bảo hộ…

quyền liên quan anh 1

Đây là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm, tác phẩm do mình sáng tạo ra trong việc chuyển tải tác phẩm thuộc quyền tác giả đến công chúng. Các quyền được bảo hộ gồm: Quyền của người biểu diễn, quyền của nhà cung cấp bản ghi âm và quyền của công ty phát sóng. Ví dụ: người ca sĩ trình bày các ca khúc đã được sáng tác; người diễn viên diễn theo một kịch bản đã có sẵn …

Quyền liên quan bao gồm:

  • Quyền của người biểu diễn.
  • Quyền của nhà cung cấp bản ghi âm
  • Quyền của tổ chức phát sóng

Đặc điểm của:

  • Hoạt động của các chủ thể quyền liên quan chính là hành vi sử dụng tác phẩm đã có.

quyền liên quan anh 2

  • Đối tượng được bảo hộ khi có tính nguyên gốc: thứ nhất, tính nguyên gốc được xác định trên cơ sở lao động sáng tạo mang dấu ấn cá nhân của chủ thể. Thứ hai, tính nguyên gốc còn được thể hiện ở việc quyền liên quan chỉ được xác định theo các đối tượng của quyền liên quan được tạo ra lần đầu tiên. Ví như đặc biệt thứ nhất của quyền liên quan (tính chất sử dụng các tác phẩm đã có) là điểm quan yếu phân biệt nó với các loại quyền sở hữu trí tuệ khác, thì tính nguyên gốc của quyền liên quan cho phép xác định đâu là quyền được pháp luật bảo hộ, và khi nào xảy ra sự xâm phạm đến quyền này. Khi tính nguyên gốc được thoả mãn, ta có thể xác định được đối tượng được bảo hộ bởi quyền liên quan, chủ thể, và ngược lại, việc không bảo đảm tính nguyên gốc đó là căn cứ để nhận định đã có hành vi xâm phạm đến quyền liên quan.
  • Quyền này chỉ được bảo hộ trong thời hạn nhất định, kể cả các quyền nhân thân: Đối với quyền liên quan, sự bảo hộ trên phạm vi quốc tế cũng như luật pháp sở hữu trí tuệ hầu hết các quốc gia đều giới hạn thời hạn bảo hộ ở mức độ nhất định, thường là 50 năm kể từ khi các đối tượng (cuộc biểu diễn, bản ghi âm, chương trình phát sóng) được định hình hoặc công bố.
  • Quyền liên quan được bảo hộ trên nguyên tắc không làm phương hại đến quyền tác giả: Hình thành sau khi quyền tác giả đã được bảo hộ một cách phổ biến và rộng rãi, lại mang bản tính gắn bó mật thiết với quyền tác giả, do vậy việc bảo hộ quyền liên quan bao giờ cũng được xem xét trong mối quan hệ với quyền tác giả và thể hiện nguyên tắc không gây bất kỳ sự phương hại nào có lẽ đối với quyền này.

Tóm lại, đây là một loại quyền sở hữu trí tuệ độc lập và chẳng thể bị xem là thứ yếu so với quyền tác giả. Chỉ xem xét việc bảo hộ các quyền liên quan sau khi tiến hành bảo hộ quyền tác giả là không thể chấp nhận được – các loại quyền này đều phải được bảo hộ đồng thời theo đúng những quy định của pháp luật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *